‘Not fit to compete”?
Ons startpunt

Een van de belangrijkste dingen bij blessurepreventie is het tijdig opsporen van de kleine afwijkingen die kunnen leiden tot iets groters. In de topsport is het doodnormaal om het gezonde paard regelmatig te laten checken door de dierenarts of fysiotherapeut. Eigenlijk zijn dat de bofferds.

Daaronder zit nog een enorme grote groep talentvolle paarden in de sport en in de fokkerij die op het oog probleemloos zijn. Op het moment dat er wel een onregelmatigheid wordt geconstateerd, gaan we zoeken.

In de diergeneeskunde doen we dat hoofdzakelijk op het oog en op de tast (palpatie).
Onderschat wordt nog vaak de rol van de ruiter/groom: de context van waarin het paard de klachten laat zien zegt vaak zoveel meer. 

Bovendien is er nog een probleem. Dat is namelijk dat het menselijk oog niet alle details kan waarnemen in de beweging van het paard en het is nog lastiger om de ene momentopname te vergelijken met de opgeslagen herinnering tijdens een eerdere controle. 

Het toverwoord is wat ons betreft dan ook de objectieve bewegingsanalyse. Met highspeed camera’s en sensoren aan het paard zelf is heel veel inzichtelijk te maken. Maar dit is ook een traject wat niet voor iedereen binnen handbereik ligt.

Röntgenfoto of chiropractor?

In de praktijk moet het gros van de paardenhouders het dan ook doen met de ‘gewone experts’, zoals de osteopaat, de chiropractor, hoefsmid en uiteraard de zadelfitter Wie werkt met gekwalificeerde vakmensen, verkrijgt ook daaruit meetbare en aanwijsbare gegevens.

Op het moment dat die samenwerken in een multidisciplinair team, krijg je vanuit diverse hoeken data over het paard waardoor de puzzel in elkaar valt: sommige dingen kunnen worden uitgesloten… en andere punten kunnen juist extra gecontroleerd worden als mogelijke oorzaak. De voordelen op een rij:

  • • Geen onnodig gepruts aan het paard.
  • • Geen röntgenfotografie op ‘de gok’.
  • • Stelselmatig uitsluiten van verschillende oorzaken.
  • • Minder kans op het ontstaan van blinde vlekken.

 

Wij bekijken ook de ruiter

Als paardenergonoom kijken wij tegelijk naar het aandeel van de ruiter. Op dezelfde systemische wijze gaan we analyseren, meten, uitsluiten en verbeteren.

Aan het eind van het traject is helder waar de diepste oorzaak zit. Dat kan dan opgelost worden door de meest relevante specialist in het multidisciplinair team. Is een behandeling raadzaam, dan heeft het enorme voordelen om in consult te gaan bij een fysiotherapeut die bekend is met de paardensport. Ditzelfde voordeel geldt voor een chiropractor of osteopaat.

Vervolgens passen we de puzzel weer in elkaar, waarbij onderdelen op elkaar inhaken en ook tussentijds worden gemonitord en gecontroleerd. Het grote voordeel: er staat al een team rondom de ruiter/paard combinatie die weet hoe de stand van zaken is. Daardoor kan gericht worden ingespeeld op elke verandering in training, harnachement, behandeling of voeding.

Duurzame oplossing

Bij Cornell’s Saddlery zijn we in de loop der jaren op deze multidisciplinaire manier gaan werken. Vanuit de praktijk, omdat veel zadelproblemen ontstaan in het paard of in de ruiter zelf en wij wilden werken aan een duurzame oplossing. Niet alleen aan het verkopen van een nieuwe zadel. Het lijkt een luxe-aanpak, maar blijkt in de praktijk steeds weer de meest effectieve aanpak, de meest diervriendelijke methode en niet zelden ook de meest kostenefficiënte weg. We fungeren als second opinion, verbindende schakel en houden de helicopterview gedurende het hele behandeltraject.

Meer weten over onze aanpak en mogelijkheden?
Bel of mail voor een telefonisch overleg en afspraak op locatie.

Morgan Lashley, mede-eigenaar van Paardenkliniek De Raaphorst in Wassenaar, schreef overigens een goed artikel over blessurepreventie bij paarden. Lees hier het artikel met onder meer de risico’s van binnenuit en oorzaken van buitenaf.